Saturday, April 18, 2015

thủ thuật ẩn mình trên facebook

ẩn mình trên facebook

sau đây là thủ thuật ẩn mình trên facebook
- cách ẩn toàn bộ nhật ký đối với người lạ :
+ cài đặt -> quyền riêng tư -> giới hạn bài viết cũ . ok

- cách ẩn toàn bộ ảnh trong album .


+ vào wall -> album ảnh -> chọn edit -> thiết lập lại quyền riêng tư là ok
+ nếu chọn chỉ mình tôi thì chỉ mình xem dc thôi , còn ko thì hãy chọn bạn bè để chỉ bạn mới xem dc

- cách ẩn thông tin và một số cái khác tương tự nhé ..

sau cùng thì mới hot này ... ẩn mình trên facebook
- cách chặn không cho ai kết bạn , hoặc chỉ người nào có bạn chung mới

được kết bạn ..
+ cài đặt - > quyền riêng tư -> ai có thể liên hệ với tôi :
chọn 1 trong 3 cái trên :D ..

- còn một vài thủ thuật ẩn mình trên facebook nữa hum sau có time mình sẽ trình bày tiếp ..

chúc các bạn thành công :D
Video hướng dẫn
Disqus Comments